Forebyggende arbeide og systematisk sykefraværsoppfølging

ruben-n-150Daglig leder Ruben Nicotra:
«Vi arbeider i tråd med arbeidsmiljøloven, og vektlegger forebyggende arbeide. Våre medarbeidere har lang erfaring innen bedriftsrelatert arbeide, og i tillegg til intern kompetanse har vi fortløpende kontakt med eksterne instanser som f.eks. Arbeidstilsynet, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Statens Arbeidsmiljøinstitutt,
NAV m. fl.

Hva kjennetegner vår bedriftshelsetjeneste ?

  • Tverrfaglig medisinsk legetilbud
  • Kontinuitet og stabilitet i våre tjenester (mer enn 22 år i samme lokaler med samme eiere og minimal turnover på legesiden)
  • Leger og ansatte som trives og primært er opptatt av å behandle pasienter
  • Rask tilgang til legetjenester til en rimelig pris

I de senere årene har Medica Bedriftshelsetjeneste brukt betydelige ressurser på å videreutvikle våre helsetjenester i tråd med våre medlems-bedrifters ønsker. Vi kan vise til kvalitet, kontinuitet og stabilitet i våre tjenester, og vi har gode referanser. Disse argumentene har vært og er viktige for mange av våre medlemsbedrifter. Vi står til rådighet dersom du ønsker mer utfyllende opplysninger.

Medica Bedriftshelsetjeneste har som målsetting:
Å bidra til å skape trygghet for bedriftens ansatte samt redusere sykefraværet i bedriften.

Våre tjenester
I tillegg til tradisjonell bedrifthelsetjeneste tilbyr vi våre bedriftsmedlemmer tilgang til følgende tjenester:

  • Allmennlegekonsultasjon / behandling (øyeblikklig hjelp snarest og senest innen 24 timer)
  • Spesialist i psykologi / organisasjonspsykolog
  • Fysioterapi / spesialister i manuellterapi

FLEKSIBLE AVTALER:
Vi har tatt utgangspunkt i de tre mest vanlige tilbudene vi har. Det er mulig å tilpasse innhold, eventuelt omfang av avtalene dersom bedriften ønsker det.

GRUNNPAKKE 1: Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)/arbeidsmiljø-oppfølging.
Minimumspris for bedrifter fra 1-7 ansatte er kr.8.900,- pr.år. Fra kr.990,- pr.ansatt pr.år for bedrifter med 10 ansatte eller fler.

Tjenesten tilfredsstiller normalt myndighetenes minimumskrav til bedriftshelsetjeneste. Inkluderer et årlig HMS-planleggingsmøte, tilgang til HMS-rådgivning pr.tlf., og representasjon i Arbeidsmijøutvalget (dersom dette er etablert i bedriften). Helseundersøkelser er ikke inkludert i avtalen, men kan bestilles ved behov. Det er mulig å bestille tillegsytelser ved ønske eller behov.

BEDRIFTSMEDLEMSKAP 1: Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)/arbeidsmiljø-oppfølging.

Bedriftsmedlemskap for alle ansatte som inkluderer et årlig HMS-planleggingsmøte, tilgang til fri HMS-rådgivning pr.tlf., og representasjon i Arbeidsmijøutvalget (dersom dette er etablert i bedriften). Helseundersøkelse er inkludert i avtalen, og ansatte over 40 år får tilbud om årlig helseundersøkelse. Ansatte under 40 år får tilbud om helseundersøkelse annethvert år. Tilgjengelighetsgaranti/ prioritert tilgang til allmennlege, spesialister, fysioterapi og øvrige helsetjenester for alle ansatte til reduserte priser. 

BEDRIFTSMEDLEMSKAP 2: Helse-, miljø- og sikkerhet (HMS)/arbeidsmiljø-oppfølging.

Bedriftsmedlemskap for alle ansatte som inkluderer et årlig HMS-planleggingsmøte, tilgang til fri HMS-rådgivning pr.tlf, og representasjon i Arbeidsmijøutvalget (dersom dette er etablert i bedriften). Helseundersøkelse er inkludert i avtalen, og alle ansatte får tilbud om en årlig helseundersøkelse. Tilgjengelighetsgaranti/ prioritert tilgang til allmennlege, spesialister, fysioterapi og øvrige helsetjenester for alle ansatte til reduserte priser.

Konsulenttjenestene er åpen for allmennheten

Kontakt Medica Bedriftshelsetjeneste hvis du ønsker et uforpliktende tilbud på våre tjenester.