Forklaring til prøveresultater fra helseundersøkelsen

PrøvenavnForklaring
ASAT, ALAT, ALP og GGTASAT, referanseområde <45 U/L; ALAT, referansområde <70 U/L; ALP og GGT er leverprøver. Kan være for høy ved forkjølelser og andre infeksjonssykdommer, eller ved leverbetennelser (hepatitter), men også ved høyt alkoholinntak. Lett forhøyede prøver er vanlige, og oftest finner man intet galt ved ytterligere undersøkelser, som for eksempel ultralyd.
EKG (elektrokardiagram)Ved denne testen av hjertet festes elektroder på brystkassen. Disse registrerer elektriske impulser i hjertemuskelen og beskriver hvordan hjertemuskelen fungerer, og om hjertet slår regelmessig.
Hb/Hemoglobin eller blodprosent14,8g tilsvarer 100 % etter gammelt mål. Normalt for kvinner er over 11,5g og menn over 12,5g. Kan være lav pga. blødning (menstruasjon) eller for lavt inntak av jern (kan også være høy ved røyking).
KreatininNyreprøve. Den er høy hos en del personer med mye muskelmasse, og kan også være høy etter kraftige fysiske anstrengelser. I enkelte tilfeller kan den være høy ved nedsatt nyrefunksjon.
RP/ BlodtrykkØker med alder. For yngre normalt opp til 140/90. Hos 50-60-åringer kan blodtrykk opp til 160/90-95 være normalt. Ofte forhøyet ved stress, lite fysisk aktivitet, overvekt og høyt saltinntak.
SR/ SenkningsreaksjonNormalt lavere enn 25. Kan være høy ved mange ulike sykdommer, for eksempel infeksjoner, reumatiske lidelser og lignende. Er ofte høy hos gravide.
Spirometri = LungefunksjonsmålingVed å måle og analysere luftstrømmen ut av lungene kan vi teste hvordan lungene fungerer og blant annet påvise astma eller andre lungesykdommer.
Total serum – Kolesterol.Kolesterol er et fettlignende stoff som i små mengder er nødvendig for dannelsen av viktige bestanddeler og stoffer i kroppen vår, slik som kjønnshormoner, vitaminer, gallesyre og cellevegger. Fokuseringen på kolesterol skyldes imidlertid at høyt kolesterol øker risikoen for hjerte-kar- sykdommer. Ideelt under 5, bra under 6, litt høyt opp til 7 og høyt derover. Varierer med alderen. En person i 20-årene med 6 i kolesterol bør legge om kostholdet, mens en 60-åring med samme verdi har et rimelig tilfredsstillende kolesterol for sin alder. Verdiene gjelder total-kolesterol. Hvis kolesterolet er for høyt, tas det oftest ved kontroll også prøve på det gode (HDL) og dårlige (LDL) kolesterolet.
Tonometri = ØyetrykkmålingTrykket av væsken inne i øyet kan måles utvendig med et spesielt instrument. Ved for høyt trykk, slik tilfellet er ved glaukom (grønn stær), kan synet skades.
UrinUrinen undersøkes for å se om det er sukker, blod eller eggehvite i urinen. Ved funn av sukker, mistenkes sukkersyke. Blod kan skyldes urinveisinfeksjoner som blærekatarr, nyrebekkenbetennelse, prostatabetennelse, men kan i sjeldne tilfelle også skyldes kreft i urinveiene. Man kan også finne blod i urinen ved eks. jogge/ løpeturer på asfalt. Eggehvite finner en også ofte ved infeksjoner, men kan også skyldes andre sykdommer i nyrene. Dog er det oftest et helt ufarlig funn.