Bransjetilpassede førstehjelpskurs og sertifiseringskurs i bruk av hjertestarter

Våre erfarne kursledere vil alltid tilpasse kursene til bransjen du jobber i. Alle bransjer er gjennomgått av leger og spesialister for å velge ut kursemner som er aktuelle for den respektive bransje.
Kontakt Medica for informasjon og pristilbud på førstehjelpskurs eller sertifiseringskurs/ re- sertifiseringskurs i bruk av hjertestarter