Arbeidsmiljøundersøkelser

Medica kan tilby flere typer spørreundersøkelser der vi tar utgangspunkt i arbeidstakernes subjektive opplevelse av sitt fysiske- og psykososiale arbeidsmiljø.
Det blir i etterkant av undersøkelsen utarbeidet en rapport som kan være et nyttig innspill for arbeidsmiljøutvalget i arbeidet med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø. Rapporten kan hvis ønskelig presenteres av ansvarlig lege.

Hvert annet år
Vi anbefaler virksomhetene å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse annethvert år. Dette for å måle framgang og få større kontroll over arbeidsmiljøet, både når det gjelder trivsel og motivasjon.