Brynseng Fysioterapi og Akupunktur

Brynseng Fysioterapi og Akupunktur 

Ved klinikken arbeider fysioterapeutene Linda Sellersjø og Gro Ulvestad.

Klinikken er samlokalisert med ManuellterapiKlinikken, og tilbyr fysioterapi/akupunktur til allmennheten i nært samarbeid med blant annet Medica Bedriftshelsetjeneste.

Kontoradresse: Østensjøveien 36, 0667 Oslo.
Du kan kontakte oss på tlf. 23 37 99 09 eller
e-post postmaster@brynsengfysioterapi.no.

Du finner mer informasjon om oss og hvilke tjenester vil tilbyr på våre hjemmesider www.brynsengfysioterapi.no.