Manuellterapi Klinikken Brynseng

Ved klinikken arbeider manuellterapeutene Eirik R. Hauger, Narve Nesbø, Rune Reitan, Tom Legland og Erik Aarum.

Vi tilbyr manuellterapi og fysioterapi/akupunktur til bedriftsmedlemmer og allmennheten i nært samarbeid med Medica Bedriftshelsetjeneste.

Du kan kontakte oss på tlf: 23 37 99 00 eller e-post brynseng@manuellterapi.net.

Du finner mer informasjon om oss og hvilke tjenester vil tilbyr på våre hjemmesider www.brynseng.manuellterapi.no.