Arbeidsmiljøkartlegging

Risikovurdering

Risikovurdering vil si å avdekke muligheten for en uønsket hendelse og hvilke følger dette kan få. Bedriften får et bilde av hvor det bør settes inn tiltak for å forebygge ulykker med påfølgende helseskader.

Vi risikovurderer

 • Kjemisk helsefare

 • Ergonomi

 • Uønskede hendelser/ ulykker

 • Om det er behov for målrettede helseundersøkelser av ansatte

Arbeidsmiljøkartlegging

Vi kartlegger, gir veiledning og tilrettelegger innen

 • Ergonomi (Også ved innredning av nye kontorer)

 • Psykososialt arbeidsmiljø (Spørreskjema, intervju-undersøkelser og gruppebaserte prosesser)

 • Støy

 • Inneklima

 • Helsefarlige kjemikalier

 • Radongass

 • Støv

 • Mikroorganismer

 • Belysning

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud