Medlemskap 1

(Denne tjenesten er ikke lovpålagt, og er en tilleggstjenestene som er å betrakte som et personalgode) 


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

Samme innhold som i Grunnpakke.

  • I tillegg 
  • Årlig medisinsk helsekontroll av alle ansatte over 40 år utført av lege. Ansatte under 40 år får tilbud om helsekontroll annethvert år.