Sykefravær

Som medisinske rådgivere kan vi tilby disse tjenestene

  • Forebyggende tiltak.

  • Undervisning i sykefraværsarbeid.

  • Rådgivning til ledere i forbindelse med sykefravær.

  • Oppfølging av sykemeldte.

  • Deltakelse i dialogmøter med NAV for sykemeldte.

  • Kartlegging og tilrettelegging.

  • Funksjonsvurderinger.

  • Tverrfaglig samarbeid.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud