Arbeidshelseundersøkelser

IKKE LOVPÅLAGT HELSEUNDERSØKELSE

Helseundersøkelsen inneholder en strukturert samtale om arbeidsmiljøet og medisinske undersøkelser basert på aktuelle eksponeringer i arbeidsmiljøet.

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud