Medlemskap 2

(Denne tjenesten er ikke lovpålagt, og er en tilleggstjenestene som er å betrakte som et personalgode)  


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

  • I tillegg
  • Årlig medisinsk helsekontroll av alle ansatte utført av lege.