Våre mest populære kurs

 • HMS-opplæring (40-timers lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø)
 • Hva: Lovpålagt HMS-opplæring for verneombud som gir økt kunnskap om HMS-arbeid på arbeidsplassen.
 • Tid: 1 dag for ledere. 3 dager for kontorpersonell. 40 timer for produksjonsbedrifter.
 • Passer for hvem: Ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget.
 • Hvor: Teams eller ved Medica Bedriftshelsetjeneste i Oslo.
 • Foredragsholder: Spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr. 2.900,- for dagskurs ledere. Kr. 5.600,- for 3-dagers kurs kontorpersonell. Kr. 7.400,- for 40-timerskurs - produksjonsbedrifter o.l.

 • AKAN
 • Hva: I dette innledende kurset får du veiledning og forslag til konkrete tiltak i din arbeidshverdag for å bidra til å forebygge og håndtere rus- og avhengighetsproblematikk. I tillegg vil vi gjennomgå hvordan en AKAN-avtale utformes og oppfølging i den forbindelse. 
 • Tid: 1 time.
 • Passer for hvem: Ledere, Akan-kontakter, verneombud og tillitsvalgte. Kurset passer også for deg som ønsker mer grunnleggende kunnskap om temaet.
 • Hvor: Teams.
 • Foredragsholder: Organisasjonspsykolog eller Spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr.3.900

 • HLR-Førstehjelp, del 1
 • Hva: Øke kunnskapen om førstehjelp og evnen til å utføre førstehjelp.
 • Tid: 3 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Maks anbefalte deltakere: 15 personer.
 • Hvor: Teams eller i kundens lokaler.
 • Foredragsholder: Kompetent kursleder med akuttmedisinsk kompetanse.
 • Pris: kr. 7.500,-
 • Førstehjelp, del 2
 • Hva: Øke kunnskapen om førstehjelp og evnen til å utføre førstehjelp.
 • Tid: 3 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Maks anbefalte deltakere: 15 personer.
 • Hvor: Teams eller i kundens lokaler.
 • Foredragsholder: Kompetent kursleder med akuttmedisinsk kompetanse.
 • Pris: kr. 7.500,-
 • Hjerte-lunge-redning og bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)
 • Hva: Øke kunnskapen om førstehjelp og evnen til å utføre førstehjelp.
 • Tid: 4 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Maks anbefalte deltakere: 10 personer.
 • Hvor: I kundens lokaler.
 • Foredragsholder: Kompetent kursleder med akuttmedisinsk kompetanse.
 • Pris: kr. 8.500,-
 • Resertifiseringskurs: Hjerte-lunge-redning og bruk av halvautomatisk hjertestarter (DHLR)
 • Hva: Øke kunnskapen om førstehjelp og evnen til å utføre førstehjelp.
 • Tid: 3 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Maks anbefalte deltakere: 10 personer.
 • Hvor: I kundens lokaler.
 • Foredragsholder: Kompetent kursleder med akuttmedisinsk kompetanse.
 • Pris: kr. 7.500,-
 • ANDRE KURS

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ

 • Stressmestring
 • Hva: Hvordan påvirker stress kroppen? Vi informerer om mestringsteknikker med praktiske øvelser.
 • Tid: 1 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: HMS-rådgiver, organisasjonspsykolog eller spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr.3.900.
 • Konflikthåndtering
 • Hva: Informasjon om hvordan konflikter oppstår, ulike konflikttyper og konflikthåndtering.
 • Tid: 2 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Organisasjonspsykolog eller sosionom.
 • Pris: kr.6.900,-
 • Krisehåndtering
 • Hva: Informasjon om normale krisereaksjoner etter alvorlige uhell eller uønskede hendelser, og om hvordan langvarige ubearbeidede reaksjoner kan unngås.
 • Tid: 2 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Organisasjonspsykolog eller spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr.6.900,-
 • Den nødvendige samtalen
 • Hva: Veiledning i hverdagsledelse og verktøy til å kommunisere effektivt. Hvordan takle vanskelige personalsaker?
 • Tid: 1,5 time.
 • Passer for hvem? Ledere med personalansvar og HR-rådgivere.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Organsisasjonspsykolog.
 • Pris: kr.6.900,-
 • Psykisk syke i arbeid
 • Hva: Hvordan følge opp mennesker med lettere psykiske lidelser?
 • Tid: 1,5 time.
 • Passer for hvem: Ledere.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Klinisk psykolog eller organisasjonspsykolog.
 • Pris: kr.6.900,-
 • Endringsledelse
 • Hva: Bedrifter lykkes med sine investeringer og endringsprosesser ved å ivareta og utvikle de ansatte. Kurset gir ledere verktøy til dette.
 • Tid: 2 timer.
 • Passer for hvem: Ledere.
 • Hvor: Etter avtale.
 • Foredragsholder: Organisasjonspsykolog.
 • Pris: kr.6.900,-
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Hva: Etter en hendelse, eller etter noe som har utviklet seg over tid, kan kommunikasjon og samarbeid ikke fungere optimalt.
 • Tid: 2 timer.
 • Passer for hvem: Ansatte som har utfordring med arbeidsmiljøet.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Organisasjonspsykolog eller Spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr.6.900,-
 • Teamutvikling
 • Hva: Gjennom felles mål, god kommunikasjon og samarbeid vil misforståelser og konflikter reduseres.
 • Tid: 2 timer.
 • Passer for hvem: Ledergrupper, prosjektgrupper, avdelinger.
 • Hvor: Etter avtale.
 • Foredragsholder: Organisasjonspsykolog eller Spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr.6.900,-

ERGONOMI

 • Ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen
 • Hva: Hvordan tilrettelegge på arbeidsplassen for å forebygge muskel og skjelettplager?
 • Tid: 1 time.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Ergonom eller bedriftsfysioterapeut.
 • Pris: kr.3.900,-
 • Ryggskole
 • Hva: Øke kunnskapen om ledd og muskelbruk i nakke og rygg, og gi ansatte veiledning i hvordan å forebygge belastningslidelser.
 • Tid: 1,5 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Etter avtale.
 • Foredragsholder: Ergonom eller bedriftsfysioterapeut.
 • Pris: kr.4.900,-
 • Forebygging av muskel og skjelettlidelser
 • Hva: Muskel- og skjelettplager er en viktig faktor i sykefravær og uførhet. Derfor er det viktig med forebygging. Kurset tar for seg hva belastningslidelser er, hva lovverket sier og hvordan man best kan forebygge plager.
 • Tid: 1,5 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Ergonom eller bedriftsfysioterapeut.
 • Pris: kr.4.900,-
 • Nakke og skulderskole
 • Hva: Øke kunnskap om ledd og muskelbruk i nakke, skulder og arm. Hvordan forebygge belastningslidelser?
 • Tid: 1,5 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Etter avtale.
 • Foredragsholder: Ergonom eller bedriftsfysioterapeut.
 • Pris: kr.4.900,-
 • Trim i arbeidstiden
 • Hva: Et tilbud til bedrifter som ønsker å gi sine ansatte mulighet til å drive lett trim i arbeidstiden 1-2 ganger i uken. Vi bevisstgjør muskelbruk gjennom aktive øvelser og gir tips til egentrening. Dette som et bidrag til å forebygge belastningslidelser.
 • Tid: 1,5 timer.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: I kundens lokaler.
 • Foredragsholder: Treningsterapeut og/- eller fysioterapeut.
 • Pris: kr.5.900,-

FYSISK, KJEMISK OG BIOLOGISK ARBEIDSMILJØ

 • Risikovurdering
 • Hva: Hva er risikovurdering og hvordan skal det gjennomføres?
 • Tid: 2 timer. 
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte som har interesse for eller skal være med å gjennomføre risikovurdering.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: HMS-rådgiver. 
 • Pris: kr.5.900,-
 • HMS-datablad og stoffkartotek
 • Hva: Undervisning for de som kan komme i kontakt med helsefarlige kjemikalier.
 • Tid: 1 time. 
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte som kan komme i kontakt med helsefarlige kjemikalier.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Spesialist i arbeidsmedisin eller HMS-ingeniør/ yrkeshygieniker.
 • Pris: kr.4.900,-
 • Forebygging av smitte ved blodsøl og stikkskader
 • Hva: Øke kunnskapen om smitteoverføring ved blodsøl og stikkskader.
 • Tid: 1 time. 
 • Passer for hvem: Ansatte som har økt risiko for smitte via blodsøl og stikkskader fra brukte sprøytespisser.
 • Hvor: Teams eller etter avtale.
 • Foredragsholder: Spesialist i arbeidsmedisin eller sykepleier.
 • Pris: kr.4.900,-
 • Helserisiko ved eksponering for mikroorgansimer
 • Hva: Øke kunnskapen om hva mikroorganismer er, hva som er aktuell helserisiko og hvordan sykdom kan forebygges. Resultater fra undersøkelser og kartlegginger i bedriften blir lagt frem.
 • Tid: 1 time. 
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte som kommer i kontakt med mikroorganismer i for eksempel avfall, slam og avløpsvann.
 • Hvor: Teams eller etter avtale. 
 • Foredragsholder: Spesialist i arbeidsmedisin.
 • Pris: kr.4.900,-
 • Støy og hørselsskader
 • Hva: Hva er hørselsskadelig støy, hva skjer når varig skade oppstår og hvordan kan skade forebygges?
 • Tid: 1 time. 
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte som er utsatt for hørselsskadelig støy.
 • Hvor: Teams eller etter avtale. 
 • Foredragsholder: Spesialist i arbeidsmedisin eller HMS-ingeniør.
 • Pris: kr.3.900,-
 • Bruk av verneutstyr
 • Hva: Ofte er arbeidstakere selv skyldige i å velge bort beskyttelsen. I dette kurset vil vi øke kunnskapen om og forbedre kulturen for bruk av verneutstyr.
 • Tid: 1 time.
 • Passer for hvem: Ledere og ansatte.
 • Hvor: Teams eller etter avtale. 
 • Foredragsholder: HMS-rådgiver.
 • Pris: kr.3.900,-

Kontakt oss for å bestille kurs