SPØRSMÅL OG SVAR

Hva er Medica Bedriftshelsetjeneste?

 • Vi er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid.
 • Vi bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med å følge opp arbeidsmiljøet i bedriften.
 • Vi bistår bedriften din med forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

 • Alle arbeidsgivere er pliktet å knytte virksomheten sin til en godkjent bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det ref. § 13-1. Plikt til å knytte bedriftshelsetjeneste til virksomheten

Hva hjelper vi arbeidsgiver med?

 • Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer.

 • Utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko.

 • Å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader.

 • Å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det.

 • Å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte.

 • Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet.

 • Oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.

Må bedriftshelsetjenesten komme fysisk ut til bedriften for å gjennomføre HMS- arbeide ?

 • For å bli kjent med bedriften og de utfordringene som er på arbeidsplassen ønsker vi primært å være fysisk til stede i bedriften. Dette er også i tråd med det Arbeidstilsynet som tilsynsorgan forventer av oss som godkjent bedriftshelsetjeneste. Enkelte HMS- aktiviteter vil etter avtale med bedriften kunne gjennomføres elektronisk.