SPØRSMÅL OG SVAR

Koronavirus

Koronavirus smitter gjennom dråpesmitte. Viruset finnes i dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster/nyser. Vanlig smittemåte er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg når du tar deg i ansiktet.

Se Folkehelseinstituttet for informasjon da situasjonen endres fortløpende.

 • Er du syk? Hold deg hjemme og ring fastlegen din om du har behov for hjelp fra lege. Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117. Ved livstruende sykdom eller skade - ring 113.
 • Karantene og isolasjon - hvem må holde seg hjemme og hva innebærer det? Se Helsenorge
 • Hvordan smitter viruset og hva kan du gjøre for å unngå smitte? Se Helsenorge
 • Meld fra ved mistanke om koronavirus: Se Helsenorge

Hva du som ansatt kan gjøre for å beskytte deg selv i dagens situasjon:

 • Følg nasjonale myndigheters råd.

 • Hold minst 1-2 meter avstand til andre.

 • Flittig håndvask (minst 30 sekunders vask) evt. bruk sprit dersom håndvask ikke er tilgjengelig.

 • Dersom du må inn i huset til folk for å utføre arbeid: sjekk at de ikke er i karantene eller isolat; i så fall må oppdraget utsettes.

 • Er kunden hjemme grunnet lettere, uavklarte luftveissymptomer; utsett oppdraget.

 • Vask (sprit) av verktøyenes gripeflater dersom de har vært i berøring med overflater hos kunden, selv om kunden ikke har symptomer.

 • I bil: tørk av alle kontakt/sitteflater med desinfeksjonsmiddel ved lunsj og arbeidsdagens slutt.

 • Begrens omgang med kollegaer. Dere bør helst unngå møteaktiviteter.

 • Bruk digitale løsninger om mulig for utveksling av beskjeder/oppdrag.

 • Blir du lettere luftveissyk, bli hjemme med egenmelding inkludert en dag etter at du er symptomfri.

 • Oslo, 23.03.20. Tor Bertil Martinsen, bedriftslege.

Hva er Medica Bedriftshelsetjeneste?

 • Vi er en fagkyndig og rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid.
 • Vi bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med å følge opp arbeidsmiljøet.
 • Vi bistår bedriften din med forebyggende helse, miljø og sikkerhetsarbeid.

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

 • Alle arbeidsgivere er pliktet å knytte virksomheten sin til en bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene tilsier det. 

Hva hjelper vi arbeidsgiver med?

 • Planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer.

 • Utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

 • Kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko.

 • Å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader.

 • Å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det.

 • Å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte.

 • Informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet.

 • Oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg.