Grunnpakke

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud

 • Et årlig fysisk planleggingsmøte på starten av året med gjennomgang av bedriftens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
 • Utarbeidelse av HMS handlingsplan. Planlegging av aktiviteter som tilpasses bedriftens behov for kommende periode.
 • Perm for HMS arbeid.
 • Fast kontaktperson i Medica Bedriftshelsetjeneste.
 • Årlig vernerunde eller lignende i bedriften. Her kartlegges forhold som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Vi gir en oversikt over eventuelle arbeidsmiljøfaktorer som bør forbedres for å forebygge skader og sykdommer.
 • Tilgang til HMS-rådgivning via epost og telefon for ansatte.
 • HMS-oppfølging. Antall timer inkludert avhenger av antall ansatte. Tjenester utover dette kan bestilles ved behov.
 • Tilgang til arbeidsmedisinsk poliklinikk for alle ansatte. Ansatte får time snarest og senest innen 72 timer (mandag til fredag). Fra 590,- for en konsultasjon.
 • Beredskapsplan. Om det oppstår en krise eller ulykke på arbeidsplassen er oppfølging av psykolog og lege kostnadsfritt første uken.
 • Årsrapport mot slutten av året.
 • Tilgang til våre tilleggstjenester for alle ansatte.
 • Ved alvorlige ulykker (dødsfall, ran, vold eller lignende) inngår bistand fra bedriftslege og psykolog kostnadsfritt inntil 1 uke etter hendelse. 
 • Grunnpakken tilfredsstiller normalt myndighetenes minimumskrav til bedriftshelsetjeneste.
 • Pris:
 • 1-10 ansatte: kr.9.600 pr.år.
 • 11-20 ansatte: Ved forespørsel.
 • Over 21 ansatte: Ved forespørsel.