Målrettede arbeidshelseundersøkelser

Helseundersøkelse av

  • Brannkonstabler/ røykdykkere

  • Ansatte som jobber med farlige kjemikalier

  • Ansatte som jobber i støyutsatt miljø, mekaniske vibrasjoner

  • Asbestutsatte

  • Ansatte som jobber med ioniserende stråling, kunstig optisk stråling, elektromagnetiske felt

  • Ansatte som jobber med biologiske faktorer

  • Ansatte som jobber i et miljø hvor risikoforholdene tilsier at de skal ha tilbud om helseovervåkning

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud